AUTOSERVICE Ostrowski

BOSCH Service
AUTOSERVICE Ostrowski

Stacja kontroli pojazdów

Wykonujemy badania techniczne:
  • samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t
  • ciągników rolniczych i motocykli
  • pojazdów zasilanych gazem LPG
  • pojazdów sprowadzonych z zagranicy
  • pojazdów powypadkowych
  • pojazdów po zmianach konstrukcyjnych (np. likwidacja "kratki")

Dla naszych klientów korzystających z usług SKP przewidziane są atrakcyjne rabaty, promocje i upominki. Informujemy też listownie o upływającym terminie ważności obowiązkowego badania technicznego.

Oprócz przeglądów rejestracyjnych wyposażenie techniczne SKP umożliwia nam diagnostykę wybranych układów w pojazdach naszych klientów np. sprawności amortyzatorów i hamulców, analizę spalin, sprawdzenie stanu zawieszenia czy poprawności ustawienia świateł.

Badania techniczne pojazdów

Na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 27.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym, badaniom technicznym podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motorowery i przyczepy. Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów i ma na celu sprawdzenie cech identyfikacyjnych pojazdu, sprawdzenie pojazdu pod względem bezpieczeństwa użytkowania zarówno dla osób nim jadących jak i innych uczestników ruchu, ochrony środowiska oraz ich obowiązkowego wyposażenia.
System badań technicznych obejmuje różne rodzaje badań, od okresowych, którym cyklicznie podlegają prawie wszystkie pojazdy poruszające się po drogach, przez pierwsze badania techniczne np. dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy, badania dodatkowe aż po specjalistyczne badania, którym muszą być poddane np. pojazdy uczestniczące w wypadku drogowym.

Opłaty za badania techniczne, pobierane są wg cennika ogłoszonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2261 zm.: Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1302) w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Cennik ten obowiązuje od dnia 29 października 2004 r.

Dodatkowo, zgodnie z art. 82 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami, za pozytywnie zakończone badanie techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, pobierana jest opłata ewidencyjna w wysokości 2 zł. Opłata ta jest przekazywana na konto MSWiA i związana jest z tworzeniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Sposób naliczania opłaty

Zakres badania Cena za
badanie
CEPiK
(badania
zakończone
wpisem do
dowodu rej.)
Suma
Rodzaj badania: Badania okresowe
Motocykl, ciągnik rolniczy [1.1] 62 zł 2 zł. 64 zł
Samochód osobowy [1.2] 98 zł 2 zł. 100 zł
Samochód osobowy + gaz [1.2 + 1.15] 98 zł +63 zł 2 zł. 163 zł
Samochód osobowy + TAXI [1.2 + 1.13] 98 zł +42 zł 2 zł. 142 zł
Samochód osobowy + TAXI +gaz [1.2 + 1.13 + 1.15] 98 zł +42 zł +63 zł 2 zł. 205 zł
Samochód osobowy + nauka jazdy [1.2 + 1.16]  98 zł +48 zł 2 zł. 148 zł
Samochód osobowy +nauka jazdy +gaz [1.2 + 1.16 + 1.15] 98 zł +48 zł +63 zł 2 zł. 211 zł
Samochód osobowy uprzywilejowany [1.2 + 1.14] 98 zł +50 zł 2 zł. 150 zł
Samochód osobowy uprzywilejowany +gaz [1.2 + 1.14 + 1.15] 98 zł +50 zł +63 zł 2 zł. 213 zł
Samochód ciężarowy od 3.5 t do 16 t d.m.c [1.3] 153 zł 2 zł. 155 zł
Samochód ciężarowy od 3.5 t do 16 t d.m.c. +ADR [1.3 + 1.12] 153 zł +85 zł 2 zł. 240 zł
Samochód ciężarowy od 3.5 t do 16 t d.m.c. +uprzywilejowany [1.3 + 1.14] 153 zł +50 zł 2 zł. 205 zł
Samochód ciężarowy od 3.5 t do 16 t d.m.c. +nauka jazdy [1.3 + 1.16] 153 zł +48 zł 2 zł. 203 zł
Samochód ciężarowy powyżej 16 t d.m.c [1.4] 176 zł 2 zł. 178 zł
Samochód ciężarowy powyżej 16 t d.m.c. +ADR [1.4 + 1.12] 176 zł +85 zł 2 zł. 263 zł
Samochód ciężarowy powyżej 16 t d.m.c. +uprzywilejowany [1.3 + 1.14] 176 zł +50 zł 2 zł. 228 zł
Samochód ciężarowy powyżej 16 t d.m.c. +nauka jazdy [1.3 + 1.16] 176 zł +48 zł 2 zł. 226 zł
Autobus [1.5] 199 zł 2 zł. 201 zł
Autobus +Nauka jazdy i egzaminowanie [1.5 + 1.16] 199 zł +48 zł 2 zł. 249 zł
Rodzaj badania: Badania pojazdy po zmianach lub przystosowaniu
Samochód osobowy -> TAXI [1.2 + 6.2] 98 zł +42 zł   140 zł
Samochód osobowy -> pojazd uprzywilejowany [1.2 + 6.3] 98 zł +50 zł   148 zł
Samochód osobowy -> nauka jazdy [1.2 + 6.6] 98 zł +48 zł   146 zł
Samochód ciężarowy do 3.5 t d.m.c. -> samochód osobowy[1.2 + 6.7] 98 zł +82 zł   180 zł
Rodzaj badania: Pierwsze badanie techniczne
Motocykl, ciągnik rolniczy [3.1] 116 zł   116 zł
Samochód osobowy [3.2] 169 zł   169 zł
Samochód osobowy + gaz [3.2 + 6.1] 169 zł +114 zł   283 zł
Samochód ciężarowy od 3.5 t do 16 t d.m.c [3.3] 232 zł   232 zł
Samochód ciężarowy powyżej 16 t d.m.c [3.4] 297 zł   297 zł
Autobus [3.5] 327 zł   327 zł
Samochód osobowy po kolizji sprowadzony z zagranicy [3.2 + 6.10] 169 zł +94 zł   263 zł
Przyczepa lekka typu SAM + wykonanie numeru ramy + wykonanie tabliczki znamionowej [3.6 + 7.6 + 7.8] 92 zł +49 zł +36 zł   177 zł
Rodzaj badania: Badania specjalistyczne
Samochód osobowy po wypadku, kolizji drogowej [1.2 + 4.2] lub [1.2 + 5.2] 98 zł +94 zł   192 zł
Sprawdzenie punktów bazowych (nieobowiązkowe) [7.10] 255 zł   255 zł
Rodzaj badania: Badania dodatkowe
Autobus +100 km/h [1.5 + 6.5] 199 zł +126 zł   325 zł
Ustalenie nieznanych danych pojazdu [6.9]  60 zł   60 zł
Prawidłowości przystosowania do ciągnięcia przyczepy [7.1] 35 zł   35 zł
liczba odwiedzin:
© 2021 Net Partners